KurmakKalite Politikamız

KAL?TE POL?T?KAMIZ

Kaliteyi retiyor ve Uyguluyoruz

Kalite Politikam?z, tm faaliyetlerimizi yasal ykmllklere uygun olarak gerekle?tirirken, M?teri isteklerini zaman?nda, ekonomik ve eksiksiz olarak kar??layarak,m?teri memnuniyetini art?rmak, Kalite ynetim sistemi anlay???n? tm al??anlara benimsetmek ve sistemde srekli iyile?tirmeyi sa?lamak,

Tm srelerde, m?terinin ihtiya ve beklentilerini tam olarak kar??layan bir anlay?? iinde gvenilir ve aranan firma olmak

Maliyetleri d?rmek ve karl?l??? artt?rmak iin teknolojik geli?meleri yak?ndan takip etmeyi ve uygulamak.

Kalite sistemleri erevesinde tm al??anlar?n daha yetkin ve yeteneklerini en st seviyede kullanabilen ki?iler haline gelmeleri iin ekip al??mas?na nem vererek kalite dzeyini srekli ykseltmek.