KurmakKalite Politikamız

KALİTE POLİTİKAMIZ

Kaliteyi Üretiyor ve Uyguluyoruz

Kalite Politikamız, tüm faaliyetlerimizi yasal yükümlülüklere uygun olarak gerçekleştirirken, Müşteri isteklerini zamanında, ekonomik ve eksiksiz olarak karşılayarak,müşteri memnuniyetini artırmak, Kalite yönetim sistemi anlayışını tüm çalışanlara benimsetmek ve sistemde sürekli iyileştirmeyi sağlamak,

 Tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmak

 

Maliyetleri düşürmek ve karlılığı arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamak.

 Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmek.